Tekim Akademi'ye Hoş Geldiniz

Tekim Akademi sayfalarında, TEKİM - Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi kurumsal eğitim çözümleri hakkında bilgi sunulmakta, sanal öğrenme ortamı hizmetleri sağlanmaktadır.Tekim Akademi’nin amacı, kurumsal yararlanıcıların insan kaynakları geliştirme, kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenim programlarının bütünleşik hizmetler ile desteklenmesidir. TEKİM tarafından sunulan kurumsal eğitim çözümleri şunlardır:
- Eğitim Programları
- Eğitim Altyapısı Kurulum ve İşletme Desteği
- Seminer Desteği
- Sınav Desteği
- Danışmanlık ve Rehberlik Desteği

Bilgi için lütfen "Ürünler ve Hizmetler" sayfasını ziyaret ediniz.

ASELSAN Sistem Mühendisliği Eğitimi

ASELSAN için Ankara’da “Sistem Mühendisliği” başlıklı eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

HAVELSAN Teknoloji Yönetimi Eğitimi

HAVELAN A.Ş.  için Ankara’da “Teknoloji Yönetimi” başlıklı eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

Türk DemirDöküm ArGe’ye Giriş Eğitimi

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. için Bilecik’te “ArGe’ye Giriş” başlıklı eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

ArGeMİP Proje Yönetimi Eğitimi

ArGe Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu (ArGeMİP) üyeleri  için Teknopark İstanbul’da “Proje Yönetimi” başlıklı eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

TEİ Sistem Mühendisliği Eğitimi

TEİ – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. için Eskişehir’de “Sistem Mühendisliği” başlıklı eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

ArGeMİP ArGe’ye Giriş Eğitimi

ArGe Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu (ArGeMİP) üyeleri  için Teknopark İstanbul’da “ArGe’ye Giriş” başlıklı eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

MOOC – Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar

 

mooc2

CC-BY 2.0: Mathieu Plourde (Mathplourde on Flickr) – http://www.flickr.com/photos/mathplourde/8620174342/sizes/l/in/photostream/

2000’li yıllarda, İnternet’in ve mobil teknolojilerin gelişimine paralel olarak, uzaktan öğrenme ya da e-öğrenme hizmetleri etkili biçimde hayata geçmeye başladı. 2008 yılından sonra, geniş kitlelerin erişimine açık bu hizmetler MOOC (Massive Open Online Course) olarak adlandırılmaya başlandı.

Başlangıçta üniversiteler bünyesinde verilen e-öğrenme hizmetleri, günümüzde, küresel ölçekte hizmet sunan web siteleri aracılığıyla, her yaştan yararlanıcıya uzaktan eğitim olanağı sağlıyor.

Aşağıdaki kısa tanıtım videosu MOOC yaklaşımını özetliyor. Ayrıca Wikipedia veya bu site daha derin incelemeleriniz için başlangıç noktası olabilir. Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi‘nde yer alan bu makale de daha bilimsel bir çerçevede konuyu toparlamış.

 

 

MOOC hizmetlerine örnek olarak verilebilecek birçok kaynak var. Aşağıda birkaç tanesini yüksek düzeyde seçici olmaya çalışarak listeledik:

Bu genel liste uzayıp gidiyor. Özel bilgi alanlarına odaklanmış siteleri saymıyoruz bile. (Örneğin Toolingu, göz atmaya değer.)

Türkiye’de benzer ölçekte örnekler bulmak zor ama üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleri tarafından sağlanan uzaktan öğrenim hizmetleri ya da özel şirketler tarafından sunulan ücretli çevrimiçi eğitim hizmetleri bu sınıfa dahil edilebilir. En dikkati çeken örnek Universiteplus. Bu arada, KOSGEB’in KOBİ Kampüs sitesine değinmeden geçmemiz gerekir.

Bize göre MOOC’lar birey, proje ya da kurum düzeyinde, tüm öğrenme yolları (learning path) planlamalarında dikkate alınması gereken bir kaynak havuzu. Biz Kurumsal Akademi (*) çözümlerimizde, kendi içeriğimizin yanında açık kaynakların da “kariyer – öğrenme yolu” üzerinde uygun bir biçimde kullanılmasını destekliyoruz. Türkçe içerik eksikliği bir sorun elbette. Ancak proje yönetimi, sistem mühendisliği, yenilik yönetimi, teknoloji yönetimi gibi alanlarda, çoğu zaman bu eksikliğin önem düzeyi yüksek bir sorun olmadığını görüyoruz.

Bu konuyu açık ortamda tartışmamızda yarar var. İşbirliği içinde büyük (şimdilik kitlesel demeyelim) çözüm önerileri ortaya çıkarma şansımız daha fazla.  Lütfen Linkedin grubumuzda görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşın.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz…

linkedin
Lütfen Linkedin grubumuza katılın.

 

(*) Kurumsal Akademi çözümlerimize ilişkin kısa bir sunuma buradan erişebilirsiniz.

Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Yeterlik Modeli

pysmcmÜlkemizde Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği alanlarında çalışan kişiler için genel kabul görmüş yeterlik (competency) modelleri mevcut değil. Yeterlik modeli yaklaşımı gerek kariyer ve eğitim planlamasında, gerekse sektörel uygulamaların standartlaşması açısından çok önemli bir yere sahip.

Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesinde bir “Proje Yöneticisi” meslek standardı tanımı var. 2016 başında yayımlandığı anlaşılan mevcut belge, zamanın bir noktasında, sınırlı bir bağlamda, belirli bir amaç için hazırlanmış olduğu için genel bir model olma niteliğine sahip değil. “Sistem Mühendisliği” meslek standardı ise henüz hazırlanmamış. Bazı büyük kurumlarımızın bu alanlarda kendi yeterlik modellerini oluşturduğunu söyleyebiliyoruz ama sektörel bazda hazırlanmış, kariyer düzeyleri ve gelişim yol haritalarını tanımlayan, insan kaynakları planlamasına rehberlik edecek ulusal yeterlik modellerimiz mevcut değil.

ABD’de hazırlanmış olan “Aerospace Competency Model” ve ilgili “Aerospace and Defense Manufacturing Competency Model”  ya da sistem mühendisliği alanı için INCOSE tarafından geliştirilen “Systems Engineering Competencies Framework”  istenen türde modellere örnek olarak gösterilebilir.

Tekim Akademi olarak referans aldığımız çok önemli bir örnek NASA’nın proje yönetimi ve sistem mühendisliği yeterlik modeli.  Proje yönetimi ve sistem mühendisliği yeterliklerinin kurumsal ortak noktalar etrafında tümleştirilmiş olması modelin en önemli özelliği. Modelde yeterlik alt sınıfları aşağıdaki gibi tanımlanmış ve bu düzeylerde  her kariyer düzeyinde sahip olunması gereken yeterlikler belirlenmiş.

pmsmcm-tablo

Benzer bir tümleşik modelin geliştirilmesi, savunma sanayiimizde insan kaynaklarının gelişimi ve performansının artırılması açısından çok yararlı olacaktır. Belki bu sektörün paydaşları, SSM ve SASAD öncülüğünde bir araya gelerek, benzer bir ulusal model oluşturmak için bir çalışma yaparlar. O güne kadar biz eğitim planlarımızda, ihtiyaçları bu gözle değerlendirerek kendi çözümlerimizi önermeye devam edeceğiz.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz…

linkedin
Lütfen Linkedin grubumuza katılın.

 

Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Eğitimlerinin Planlanması

TekimAkademi-Blog-300x200Özel Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği eğitimlerinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri özelleştirme stratejisidir. Genel kabul görmüş rehberler (PMI, INCOSE, vb.) çerçevesinde belirlenmiş içerik ve uygulama planı elbette başlangıç için sağlam bir çerçeve oluşturur. Bu temel çerçeve, bireysel yetkinliklerin geliştirilmesini hedefleyen bir eğitim için çoğu zaman yeterli olurken, aşağıda açıklandığı üzere, özel hedefleri olan eğitimlerin planlanmasında yetersiz kalır. Özel eğitimlerin planlamasında ihtiyacın, birey, ekip ve kurum amaçları perspektifinden bakılarak değerlendirilmesi gerekir.

Bireysel perspektiften bakıldığında eğitimin temel amacı katılımcıların yeterlik/yetkinlik düzeyinin yükseltilmesidir. Yukarıda da değinildiği gibi, katılımcı profiline göre uyarlanmış temel çerçevenin bu amaç için genelde yeterli olduğu görülür. Buna rağmen eğitim içeriğinin ve uygulamaların, katılımcıların kurumlarındaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak belirlenmesi ve farklı ağırlıklandırılması gerekebilir. Örneğin, savunma tedariğinin tedarik makamı ve tedarikçi firmalarda görevli uzmanlarının eğitim planlamaları (proje yönetimi ve sistem mühendisliğine ilişkin temel kavramlar ve süreçler açısından farklılık olmasa bile) içerik ve uygulama ağırlıklandırılması yönünden farklı olacaktır.

Eğitim bir proje ekibi için planlanıyorsa özelleştirme derecesi daha da fazla olmak zorundadır. Proje ekiplerinin eğitimlerinde temel amaç, eğitimin proje başarısına katkıda bulunmasıdır. Bu nedenle eğitim içeriği ve uygulamaların proje özellikleri dikkate alınarak “yüksek düzeyde” özelleştirilmesi gerekir. Bu tür eğitimlerin programının bir “eğitim+rehberlik” çalışması şeklinde belirlenmesi amacın gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. Eğitim içeriğinin ve süresinin, projenin karmaşıklığında göre belirlenmesi yararlı olur. Örneğin, teknolojik karmaşıklığı yüksek, proje katılımcı kurumları ya da stratejik düzeydeki paydaşları fazla olan projeler için eğitim planlaması aynı düzeyde karmaşık olacaktır. Yine aynı nedenlerle, bu tür eğitimlerde eğitmenin “alan uzmanlığı ve deneyimi” kritik başarı faktörlerinin başında gelmektedir.

Eğitim taleplerinde -çeşitli nedenlerle- ihtiyaç olarak ifade edilmeyen, ancak eğitim planlayıcılarının dikkate alması gereken önemli bir perspektif de “kurumsal” ihtiyaçlardır. Genel bir ifadeyle, kurumsal eğitimlerin “kurum stratejilerinin hayata geçirilmesi/gerçekleştirilmesi” amacına hizmet etmesi gerekir. Örneğin stratejilerinin hayata geçirilmesinde ve performansın izlenmesinde “Strateji Haritası/Kurumsal Karne” yöntemlerini uygulayan bir kurumda, her eğitim “Öğrenme ve Büyüme” perspektifindeki bir ya da daha fazla performans hedefini destekleyen bir unsurdur. Her eğitim, eğitim konusunun kurumdaki uygulamalar ve kurumsal hedefler ile ilişkisinin personele anlatılması açısından bir fırsat yaratmaktadır. Bu nedenle eğitim planlamasında bu uygulama ve hedeflerin dikkate alınmasında yarar vardır. Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği eğitimlerinin de bu açıdan bir ayrıcalığı yoktur.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz…

linkedin
Lütfen Linkedin grubumuza katılın.

İstanbul Sanayi Odası Teknoloji Yönetimi Eğitimi

İstanbul Sanayi Odası’nda “Teknoloji Yönetimi” başlıklı eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.