Sistem Mühendisliği Eğitimleri

  • Genelde mühendislerin zamanlarının %50 ila %75’ini -hiçbir formel sistem mühendisliği eğitimleri olmadığı halde- sistem kararları alarak geçirdiklerini;
  • İşletmelerde sistem mühendisliği süreçlerin rol olan uzmanların %3’ünden daha azının sistem mühendisliği kavram, ilke ve uygulamaları hakkında gerekli bilgiye sahip olduğunu;
  • Birçok işletmede, en üst düzey sistem tasarımı ile ilgilenmenin, sistem bileşenlerini bir araya getirmenin ya da bir sistemi işletmenin “sistem mühendisliği” olarak adlandırıldığını;
  • Ülkemizde “sistem mühendisliği” disiplininin genelde “BT Sistem Mühendisi” rolü ile karıştırıldığını biliyor muydunuz?

Katılımcılarımızın görüşlerinden birkaçı:
“Ufuk açıcı”
“İlham verici”
“Sistem düşüncesini kavramamızı sağladı”
“Uygulayarak öğrenmek aktarılan bilgiyi kalıcı kılıyor”
“Sektörümüzden örnekler konuları daha iyi anlamamızı sağladı”

Önemli!
Sistem Mühendisliği eğitim yaklaşımımızı açıklamak ve eğitimlerinizi planlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız bilgi notuna erişmek için lütfen tıklayın.