Sistem Mühendisliği Eğitimleri

Güncel hizmet bilgilerimiz için lütfen tekimakademi.com.tr sayfalarını ziyaret edin.


  • Genelde mühendislerin zamanlarının %50 ila %75’ini -hiçbir formel sistem mühendisliği eğitimleri olmadığı halde- sistem kararları alarak geçirdiklerini;
  • İşletmelerde sistem mühendisliği süreçlerin rol olan uzmanların %3’ünden daha azının sistem mühendisliği kavram, ilke ve uygulamaları hakkında gerekli bilgiye sahip olduğunu;
  • Birçok işletmede, en üst düzey sistem tasarımı ile ilgilenmenin, sistem bileşenlerini bir araya getirmenin ya da bir sistemi işletmenin “sistem mühendisliği” olarak adlandırıldığını;
  • Ülkemizde “sistem mühendisliği” disiplininin genelde “BT Sistem Mühendisi” rolü ile karıştırıldığını biliyor muydunuz?

Katılımcılarımızın görüşlerinden birkaçı:
“Ufuk açıcı”
“İlham verici”
“Sistem düşüncesini kavramamızı sağladı”
“Uygulayarak öğrenmek aktarılan bilgiyi kalıcı kılıyor”
“Sektörümüzden örnekler konuları daha iyi anlamamızı sağladı”


Güncel hizmet bilgilerimiz için lütfen tekimakademi.com.tr sayfalarını ziyaret edin.