Yenilik Yönetimi

Eğitim, yeniliğin (yenileşimin/inovasyonun) kurumsal düzeyde yönetiminden sorumlu uzmanlar için, yenilik ile ilgili temel kavramları, yenilik yönetiminde kullanılan sistematik yaklaşımları ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntem ve araçları kapsamaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür.

Yenilik Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Yenilik yönetiminde temel kavramlar
 • Yenilik türleri ve yenilik ortamının yönetimi
 • Yenilik süreçleri ve yenilik performansının ölçümü konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Stratejik Yönetim, Operasyonel Yönetim ve Yenilik Yönetimi
 • Ürün Yeniliği
 • Süreç Yeniliği
 • Pazarlama Yeniliği
 • Organizasyonel Yenilik
 • Yenilik İkliminin Oluşturulması ve Yönlendirilmesi
 • Liderlik ve Stratejinin Yönetimi
 • Yeniliklerin Arkasındaki İtici Güçlerin Yönetimi
 • Entelektüel Sermaye
 • Bilgi Yönetimi
 • Yenilik Yeteneğinin Sürekli İyileştirilmesi
 • Süreçlerle Yönetim
 • Yenilik Süreci (Jenerik)
 • Sonuçların Ölçümü