Yeni Ürün Geliştirme

Eğitim, ArGe ve ÜrGe süreçlerinde görev alan uzmanlar ve yöneticiler için hazırlanmış olup, amacı, yeni ürün geliştirme süreçlerine ilişkin temel bilgilerin sunumudur. Eğitim, bu kapsamdaki sistematik uygulamalar için gerekli altyapının oluşturulmasına destek olacak konuları da kapsamaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür.

Yeni Ürün Geliştirme Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Yeni ürün başarısının ve kalitesinin artırılması için kullanılacak yaklaşımlar,
 • Yeni ürün geliştirme aşamaları ve kullanılan yöntemler konularında farkındalık ve örnek olay deneyimi kazanmış olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • İş/Portföy Düzeyi ile Proje/Ürün Düzeyi Çalışmaların İlişkilendirilmesi
 • Ürün Yaşam Döngüsü
 • Yeni Ürün – Pazar İlişkisi
 • Yeni Ürün Geliştirme Başarısına Etki Eden Faktörler
 • Yeni Ürün Geliştirme Aşamaları
 • Kullanıcı İhtiyacının Analizi
 • Kavramsal Tasarım
 • Gereksinim Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Ürün Bileşenlerinin Belirlenmesi
 • Ayrıntılı Tasarım ve Prototipleme
 • Tümleştirme, Test ve Değerlendirme
 • Tümleştirme, Doğrulama, Geçerli Kılma
 • Pilot Üretim, Seri Üretim
 • Pazara Çıkış
 • Satış Sonrası Destek
 • Kullanımdan Çıkarma