Tümleşik Ürün-Süreç Geliştirme Takımlarının Yönetimi

Eğitim, sistem geliştirme projelerinde farklı kuruluşlarda, değişik bölümlerde görev yapan ve farklı disiplinlerden gelen kişilerin bir arada çalışması için gereken bilgi birikiminin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Eğitim süresi  2 gündür.

Tümleşik Ürün Süreç Geliştirme Takımları Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Tümleşik Ürün Süreç Geliştirme çalışmalarının önemi ve sistem tedarik projelerinde kullanımını kavrayacaklar
 • Takım oluşturulması için gerekli parametreleri öğrenecekler
 • Takım dinamikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
 • İlerlemenin ölçümünde kullanılan metrikleri içselleştirecekler
 • Birlikte çalışırken kullanabilecekleri sistem mühendisliği araçlarını keşfedeceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar (Eşzamanlı Mühendislik, Tümleşik Ürün Geliştirme, Kullanıcı Odaklılık, Erken ve Sürekli Ömür Devri Planlama, Önleyici Risk Belirleme ve Yönetimi)
 • Tümleşik Ürün Süreç Geliştirme (TÜSG) Yaklaşımının Sistem Tedarik Projelerinde Kullanımı
 • Başlangıç aşamasında TÜSG
 • Kavram Geliştirme Aşamasında TÜSG
 • Program Tanımlama ve Risk Azaltımında TÜSG
 • Tümleşik Ürün Süreç Geliştirme Takımlarının Oluşturulması
 • Takım Dinamikleri
 • Takım Toplantıları ve Toplantıların Yönetiminde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Takım Eğitimleri
 • Takım Performansının Değerlendirilmesi
 • Ürün ve Süreç Metrikleri
 • İlerlemenin Ölçümü
 • Metriklerin Geliştirilmesi
 • Bütünleşik Bilgi Ortamı
 • Tümleşik Ürün Süreç Geliştirme Araçları (N2, QFD, Kök Neden Analizi, NGT, AHP)