Test ve Değerlendirme

Eğitim, proje yönetimi, sistem mühendisliği, tedarik mühendisliği, lojistik mühendisliği uzmanları ve yöneticileri için, sistem ömür devri içinde test ve değerlendirme çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetimine ilişkin konuları kapsamaktadır

Eğitim süresi 2 gündür.

Test ve Değerlendirme Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Sistem ömür devri içinde test ve değerlendirme çalışmalarının konumu,
 • Proje yönetimi ve sistem mühendisliği çalışmaları ile ilişkisi,
 • Test ve değerlendirme gereksinimlerinin belirlenmesi,
 • Test ve değerlendirme çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve yönetimi,
 • Test ve değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi ve raporlanması konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Sistem Ömür Devrinde Test ve Değerlendirme
 • Sistem Mühendisliği ile Test ve Değerlendirmenin İlişkisi
 • Proje Yönetimi ile Test ve Değerlendirmenin İlişkisi
 • Sistem Performans Gereksinimleri ile Test ve Değerlendirmenin İlişkisi
 • Doğrulama-Geçerli Kılma Çalışmaları ile Test ve Değerlendirmenin İlişkisi
 • Test ve Değerlendirme Süreç Gereksinimleri
 • Test ve Değerlendirme Bilgi ve Belge Gereksinimleri
 • Test ve Değerlendirme Personel Gereksinimleri
 • Test ve Değerlendirme Eğitim Gereksinimleri
 • Test ve Değerlendirme Özel Altyapı (Saha, Tesis, Laboratuvar, vb.) Gereksinimleri
 • Test ve Değerlendirme Uygunluk Onay, Sertifikasyon ve Kalibrasyon Gereksinimleri
 • Test ve Değerlendirme Desteği Gereksinimleri
 • Test ve Değerlendirme Stratejisi
 • Test ve Değerlendirmede Roller ve Sorumluluklar
 • Test ve Değerlendirme Ana Planı
 • Geliştirme Test ve Değerlendirme Çalışmaları (GTD)
 • GTD’nin Anahatları
 • GTD’de Modelleme ve Simülasyonun Yeri
 • İşletme Test ve Değerlendirme Çalışmaları (İTD)
 • İTD’nin Anahatları
 • İTD ile Sistemin Etkililik, Uygunluk ve Beka Yeteneğinin Değerlendirilmesi
 • Özel Test ve Değerlendirme Çalışmaları
 • Test ve Değerlendirme Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi
 • Test ve Değerlendirme Sonuçlarının Raporlanması