Sistem Mühendisliği Eğitimleri

En genel anlamda sistem mühendisliği, bir sistemin ayrı ayrı parçalarından ziyade bütününün tasarımına ve uygulanmasına odaklanan bir disiplindir.  Sistem mühendisliği yaklaşımı, bir probleme bütünlük içinde bakmayı, problemle ilgili tüm yön ve değişkenleri hesaba katmayı, problemin sosyal ve teknik boyutlarını ilişkilendirmeyi gerektirir. (*)

Diğer yandan sistem mühendisliği, kendinden beklenen tüm gereksinimleri, mümkün olan en iyi şekilde karşılayan gerçek bir sistemin, en üstten en alt bileşene kadar sentezlenmesi, geliştirilmesi ve işletimini kapsayan bir süreç olarak da tanımlanmaktadır. (**)

INCOSE, sistem mühendisliği uzmanlık alanını “başarılı sistemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan, disiplinler arası bir yaklaşım ve araçlar” bütünü olarak tanımlamaktadır. Bu bakış çerçevesinde sistem mühendisi, geliştirme sürecinin erken dönemlerinde, sistem kullanıcılarının gereksinimlerinin tanımlanmasına ve sistemden beklenen işlevlere odaklanır; gereksinimleri belgelendirir. Sonrasında tasarım sentezi ve sistemin geçerli kılınması faaliyetlerini, problemin bütün boyutlarını (teknik performans, maliyet, program, üretim, işletme, eğitim ve destek, kullanımdan kaldırma, vb.) dikkate alarak gerçekleştirir. Sistem mühendisi, kullanıcı gereksinimlerini karşılayan kaliteli bir ürüne ulaşma amacı doğrultusunda, ürün paydaşlarının tüm teknik ve iş gereksinimlerini dikkate alır. (***)

Sistem mühendisliği eğitimleri, yukarıdaki örnek tanımlamalarda verildiği gibi, sistem mühendisliğini bir yaklaşım, bir süreç, bir uzmanlık alanı şeklinde tüm boyutlarıyla ele alan ve katılımcılara Dünya’da genel kabul görmüş bilgi, süreç ve yöntemlerin aktarılmasını sağlayan kapsamlı bir programdır.

(*) Simon Ramo- ABD FAA Sistem Mühendisliği El Kitabı
(**) Eisner, Howard, Essentials of Project and Systems Engineering Management
(***) International Council on Systems Engineering (incose.org)

Sistem mühendisliği eğitimlerinin amacı;

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri (bilişim, telekomünikasyon, haberleşme, elektronik, vb.),  otomotiv, savunma, havacılık ve uzay gibi, ileri teknolojili yeni ürün (sistem, donanım ve yazılım) geliştiren sanayi kuruluşlarında,
 • Bu sanayilerle ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • ilgili üniversite ve araştırma kurumlarında,

araştırma ve teknoloji geliştirme, yeni ürün geliştirme, üretim ve ürün desteği ile proje yönetimi, çalışmalarında görev alan uzmanların, sistem mühendisliği alanındaki bilgilerini geliştirmelerine ve uygulamalarla pekiştirmelerine destek olmaktır.

Sistem mühendisliği eğitimlerinde;

 • Konu anlatımları, dünyada genel kabul görmüş standart ve rehberler (ISO, INCOSE, SEI-CMMI, NASA, vb.) çerçevesinde ve gerçek saha deneyimini yansıtacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
 • Anlatımlar süresince, katılımcılarla aktif etkileşim ve deneyim paylaşımı yoluyla, edinilen bilgilerin pekiştirilmesine özel önem verilmektedir.
 • Konu anlatımlarını takip eden uygulamalar, süreç iş adımları çıktılarının hazırlanmasına yönelik ve gerçek hayat örneklerine dayalı uygulamalardır.
 • Katılımcılara eğitim yansılarını içeren kitapçık verilmektedir. Birçok kaynaktan damıtılmış bilgi ve referansları da içeren bu kitapçık ile eğitim sonrasında kişisel tekrarlar yapılarak eğitim pekiştirilebilir.

Sistem mühendisliği eğitimleri, savunma sanayiinde sistem mühendisliği, proje yönetimi, mühendislik yönetimi, sistem geliştirme, yazılım ve donanım geliştirme alanlarında 25 yılı aşkın saha deneyimine sahip uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Ayrıntılı eğitimci bilgisi, ilgili eğitim başlığı altında verilmiştir.

Kimler almalı?

 • Sistem mühendisleri
 • Sistem analistleri
 • Sistem mimarları
 • Yazılım sistem mühendisleri
 • Donanım mühendisleri
 • Yazılım mühendisleri
 • Tasarım mühendisleri
 • Test mühendisleri
 • Endüstri mühendisleri
 • ArGe ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde görev alan uzmanlar
 • Yeni ürün geliştirme süreçlerinde görev alan uzmanlar
 • ArGe yöneticileri
 • Mühendislik yöneticileri
 • Program, proje ve ürün portföyü yöneticileri
 • Teknoloji yönetiminden sorumlu uzmanlar
 • Sistem, donanım ve yazılım tedariği uzmanları
 • Üretim planlama ve yönetim uzmanları
 • Üretim süreçlerinde görev alan mühendisler
 • Ürün desteği planlama ve yönetim uzmanları
 • Ürün desteği mühendisleri
 • Diğer mühendislik faaliyetlerinde görev alan uzmanlar

Güncel eğitimler hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.