Savunma Tedarik Projelerinde Sistem Mühendisliği ve Tümleşik Ürün Desteği Yönetimi

Eğitim, savunma tedarik projelerinde gerek tedarik makamı tarafında, gerekse yüklenici ve tedarikçi tarafta görev alan mühendisler, teknik alan uzmanları ve yöneticileri için, tedarik ve işletme/destek aşamalarında gerçekleştirilen sistem mühendisliği ve lojistik mühendisliği faaliyetlerini kapsamaktadır.

Eğitim süresi 5 gündür.

Savunma Tedarik Projelerinde Sistem Mühendisliği ve Tümleşik Ürün Desteği Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Savunma tedarik projeleri geliştirme ve proje gerçekleştirme faaliyetleri bakış açısından, sistem ömür devri ve tümleşik ürün desteği süreçleri ile bu süreçlerde gerçekleştirilen sistem mühendisliği çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklar,
 • Teknik süreçlerde gerçekleştirilen çalışmaların başarıyla sonuçlanması için kullanılan yöntemleri, süreçlerde üretilen iş ürünlerini öğrenecekler,
 • Sistem paydaşları ve bileşenleri arasındaki karşılıklı bağımlılığı yönetmek için özel olarak geliştirilen, paydaş ihtiyaçlarının açığa çıkarılması, bağlam analizi, senaryo geliştirme, gereksinim analizi ve ayrıştırma, yapısal (mimari) modelleme, N2, ödünleme, işlevsel akış blok şeması, etkililik analizi, vb. yöntemleri uygulayarak öğrenecekler,
 • Teknik işlerin planlama izleme ve kontrolünde kullanılan yaklaşımlar ve kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Karşılanabilir Sistem Harekât Etkililiği
 • Sistem Tedarik Aşamaları
 • Sistem Mühendisliği ve Teknik Yönetim
 • Tümleşik Ürün Desteği Yönetimi
 • Tümleşik Ürün Desteği Öğeleri
 • Sürdürülebilirlik Olgunluk Modeli
 • Sistem Test ve Değerlendirme Yönetimi
 • İhtiyaç Analizi ve Sistem Çözümü Geliştirme
 • Teknoloji Geliştirme ve Risk Azaltma
 • Proje Çözümü Geliştirme
 • Sistem Temini Faaliyetleri
 • Sistem Analizi ve Sistem Tasarımı
 • Tümleşik Ürün Desteği Tasarım Arayüzü
 • Ayrıntılı Tasarım, Geliştirme, Üretim/Temin ve Test
 • Tümleştirme, Doğrulama ve Geçerli Kılma
 • Sistem Tümleştirme ve Doğrulama
 • İşletim ve Destek Aşamasında Sistem Mühendisliği ve Sürdürülebilirlik Mühendisliği