Mühendislik ve Proje Ekipleri İçin Birlikte Çalışma Teknikleri ve Araçları

Eğitim, ArGe ve ÜrGe süreçlerinde görev alan uzmanlar ve yöneticiler için hazırlanmış olup araştırmacıların bir arada yaratıcı fikir üretmelerinde, fikirleri sentezleyerek çözüm seçenekleri oluşturmalarında ve en iyi çözümü belirlemelerinde kullanılacak yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin uygula örneklerini kapsamaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür.

Birlikte Çalışma Teknikleri ve Araçları Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Yaratıcı düşünmede kullanılacak teknikler
 • Fikir sentezleme için kullanılacak teknikler
 • Karar vermede kullanılacak teknikler konularında farkındalık ve örnek olay deneyimi kazanmış olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Birlikte Çalışma Yönetimi
 • Etkileşimli Fikir Üretme
 • Yaratıcılık
 • Beyin Fırtınası
 • Fikirleri Sentezleyerek Çözüm Seçenekleri Oluşturma
 • Zihin Haritalama (Mind Map)
 • Kavram Haritalama (Concept Map)
 • Birlikte Karar Verme
 • Nominal Grup Tekniği
 • Analitik Hiyerarşik Proses
 • Eşlenik Sıralama