ArGe Yöneticilerinin Alet Kutusu

ArGe, ArTGe ya da ÜrGe birimleri yöneticilerine yönelik bu eğitim, ArGe çalışmalarının yönlendirilmesi ve yönetimi için gerekli olan teknikleri kapsamaktadır.

Eğitim süresi 3 gündür.

ArGe Yöneticilerinin Alet Kutusu Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Stratejik düzeydeki ArGe çalışmalarının planlanmasında kullanılabilecek teknikler hakkında bilgi edinerek uygulama deneyimi kazanacaklar,
 • Gerçekleştirilecek ArGe çalışmaları, bunların ürünlerle ilişkisi ve pazara olan etkisinin bağlantılandırılmasında kullanılan teknikleri kavrayacaklar,
 • Teknoloji geliştirmek için kullanılacak yöntemleri öğrenecekler,
 • Birlikte çalışmanın en önemli mekanizmalarından olan toplantıların işlerliğini artıran yöntemleri içselleştirecekler,
 • ArGe çalışmalarında çözüm oluşturma aşamasında yararlanabilecekleri yaratıcı düşünme tekniklerini öğrenecekler,
 • Karar verme aşamasında kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Stratejik düzeyde ArGe planlanmasında kullanılan araçlar (teknoloji istihbaratı, pazar istihbaratı, rakip analizi, teknolojik çözümün belirlenmesi, iş olurunun hazırlanması, ArGe strateji matrisi)
 • Teknoloji ürün pazar analizinin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlar (Pazar bölümlendirmesi ve ürün özelliklerinin ilişkilendirilmesi, teknoloji – pazar strateji matrisi, Pazar payı ve teknoloji başarı olasılığı, kritik yetkinliklerin belirlenmesi, çekirdek teknolojilerin belirlenmesi)
 • Teknoloji geliştirme araçları (teknoloji hazırlık durumunun belirlenmesi, teknoloji öngörüsü, teknoloji yol haritası, teknolojik yatırımın getirisinin değerlendirilmesi)
 • Toplantı başarısını artıran teknikler (toplantı ustalıkları kontrol listesi, sosyogram, etkileşim örüntüsünün çıkarılması, katkı örüntüsünün çıkarılması, toplantının değerlendirilmesi)
 • Yaratıcı düşünme araçları (balık kılçığı, yakınlık şeması, beyin fırtınası, zihin haritalama)
 • Karar verme araçları (Karar ağaçları, nominal grup tekniği, kriterlere dayalı değerlendirme)