ArGe Birimleri Yönetimi

ArGe birimlerinde/merkezlerinde görevli yöneticiler ve uzmanlar için planlanmış olan bu eğitim, ArGe birimlerinin/merkezlerinin iç süreçlerinin ve dış arayüzlerinin yönetiminde öne çıkan konuları kapsamaktadır. ArGe iş süreçleri ve bu süreçlerin işletme ve proje yönetim süreçleri ile ilişkileri; temel ArGe ve teknoloji yönetim faaliyetleri ile ArGe’de temel performans ve bilgi yönetimi konuları eğitimin kapsamını oluşturmaktadır.

Eğitim süresi 3 gündür.

ArGe Birimleri Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • ArGe ile ilişkili temel kavramlar
 • ArGe iş süreçleri ve bu süreçlerin diğer işletme ve proje süreçleri ile ilişkileri,
 • ArGe bağlamında teknoloji, yenilik ve yeni ürün geliştirme,
 • İş ekosistemi yönetimi, risk yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi ileri yönetim konuları ile
 • ArGe süreçlerinde performans ve bilgi yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar (ArGe, Teknoloji, Yenilik, Yeni Ürün, vb)
 • Dünya’da ve Türkiye’de ArGe; Sanayide ArGe Çalışmaları
 • ArGe, Yenilik ve Teknoloji İş Ekosistemi
 • ArGe Örgütü ve ArGe İş Süreçleri
 • ArGe’nin Stratejik Yönetimi ve Kurumsal Stratejik Yönetim Süreçleri ile İlişkileri
 • ArGe Yönetiminin Teknoloji ve Yenilik Yönetim Süreçleri ile İlişkileri
 • ArGe Yönetiminin Diğer İşletme ve Proje Yönetim Süreçleri ile İlişkileri
 • ArGe Örgütü ve ArGe Takımlarının Yönetimi
 • Teknoloji, Ürün ve Proje Yaşam Döngüleri
 • Teknoloji Pazar, İhtiyaç, Rekabet Analizleri
 • Teknoloji Yol Haritaları
 • Teknoloji Edinimi, Teknoloji Transferi
 • ArGe Faaliyetlerinin Finansmanı
 • Teknolojik Yeniliklerin Finansmanı
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
 • ArGe Risk Yönetimi
 • ArGe Performansı Yönetimi
 • Performans Boyutları (Girdi, Süreç, Çıktı, Sonuç, Etki)
 • Performans Metriği Tanımlama
 • Organizasyon, Proje ve Birey seviyesinde Metrik Tanımları
 • ArGe’de Performans Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi
 • ArGe Bilgi Yönetimi