ArGe Birimleri İçin Tümleşik Bilgi-Süreç-Performans Yönetimi ve Otomasyonu

Eğitim, ArGe birimlerinde/merkezlerinde görevli yöneticiler, uzmanlar ve bilgi yöneticileri için “ArGe Birimleri Yönetimi” ve “ArGe, ArTGe ve ÜrGe Projelerinde Proje Yönetimi” eğitimlerinin devamı olarak planlanmıştır. Bu eğitim, başta Sistem Mühendisliği, Proje, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi konuları olmak üzere, bahsi geçen diğer eğitimler kapsamında tanımlanan ArGe iş süreçlerinin tümleşik bilgi-süreç-performans yönetimine ve otomasyonuna ilişkin konuları kapsamaktadır.

Eğitim süresi 5 gündür.

ArGe Birimleri İçin Tümleşik Bilgi-Süreç-Performans Yönetimi ve Otomasyonu Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • ArGe merkezlerindeki/birimlerindeki değer zincirleri, iş süreçleri referans modeli ve referans hizmet kataloğu hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • Referans Model’de yer alan iş süreçlerinin ve referans hizmet kataloğunun kurumlarına/birimlerine uyarlanma yaklaşımını uygulamalı olarak öğrenecekler,
 • ArGe merkezi/birimi performans yönetimi ve raporlaması için bilgi-süreç ve performans göstergesi ilişkilerinin kurumlarına göre uyarlanmasını uygulamalı olarak öğrenecekler,
 • Bir ArGe merkezi/birimi için kurgulanması gereken bilgi-süreç-performans yönetimi altyapısı, altyapının özellikleri ve otomasyonu konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • ArGe Merkezlerinde/Birimlerinde Stratejik Yönetim
 • İş Süreçleri ve Süreç Yönetimi
 • ArGe Merkezlerinde/Birimlerinde Değer Zincirleri
 • İş Süreçleri Referans Modeli
 • Referans Hizmet Kataloğu Oluşturma
 • Hizmet Yönetimi
 • Bilgi Varlıkları ve Bilgi Varlıkları Yönetimi
 • Performans Göstergeleri ve Performans Yönetimi
 • Bilgi-Süreç-Performans Göstergesi İlişkileri
 • Bilgi-Süreç-Performans Yönetim Altyapısı ve Özellikleri
 • Bilgi-Süreç-Performans Yönetim Altyapısı Otomasyonu
 • Performans İzleme ve Raporlama
 • Performans Değerlendirme ve İyileştirme