ArGe, ArTGe ve ÜrGe Projelerinde Proje Yönetimi

Eğitim, uygulamalı araştırma, deneysel geliştirme, teknoloji geliştirme ve ürün geliştirme projelerinin yönetiminde görev alan uzmanlar için, proje yönetimi bilgi alanları ve proje yönetim süreçleri konularını kapsamaktadır

Eğitim süresi 2 gündür.

ArGe, ArTGe ve ÜrGe Projelerinde Proje Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Proje yönetiminin temel kavramları,
 • Proje yönetimi bilgi alanları
 • Proje yönetim süreçleri ve bu süreçlerde üretilen iş ürünleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Portföy, Program Proje Yönetimi
 • Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği
 • Proje Yönetimi ve İş Dağılım Ağacı
 • Tümleşik Yönetim
 • Kapsam Yönetimi
 • Takvim (Zamanlama) Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İletişim (Bilgi Akışı) Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi
 • Paydaş Yönetimi
 • Proje Başlatma Süreçleri
 • Proje Planlama Süreçleri
 • Proje Yürütme Süreçleri
 • Proje İzleme/Kontrol Süreçleri
 • Proje Kapatma Süreçleri