Arayüz Yönetimi

Arayüz Yönetimi Eğitimi, yeni ürün geliştirme sürecinde, ürünün işlevsel/fiziksel dış ve iç arayüzlerinin tanımlanması ve yönetimi süreçlerini kapsamaktadır. Eğitimin amacı, bu süreçlerde rol alan uzmanlara, gerçekleştirilen aktiviteler, kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgi aktarımını sağlamak; aktarılan bilgiyi uygulamalarla pekiştirmektir.

Eğitim süresi 2 gündür.

Arayüz Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Arayüz tanımlama ve yönetim alt süreçlerinde gerçekleştirilen çalışmalar, kullanılan yöntemler ve araçlar ile hazırlanan belgeler konusunda ayrıntılı bilgi edinecekler,
 • Yeni ürün geliştirme süreçleri kapsamında arayüz kontrol verilerinin tanımlanmasını ve bunların iş ürünleri içindeki konumlandırılmasını uygulayarak öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • İlgili Standartlar, Rehberler ve Araçlar
 • Ürün Ömür Devri ve Arayüz Yönetimi
 • Arayüz Yönetiminin Önemi (Sistem Geliştirme ve İşletme Riskleri)
 • Arayüz Türleri
 • Arayüz Yönetimi Süreci (Teknik Süreçler Kapsamında)
 • Arayüz Yönetimi Aktiviteleri (Sistem Mühendisliği Aktivitelerinin Parçası Olarak, V-Modeline Göre)
 • Arayüz Gereksinimleri Belirleme
 • Arayüz Gereksinimleri Analizi
 • İç ve Dış Arayüz Tanımlama (Arayüz Şeması)
 • Arayüz Dokümantasyonu (Gereksinim, Tasarım ve Kontrol Dokümanları)
 • Arayüz Tasarımı ve Teknik Risk Alanları
 • Sistem Entegrasyonu ve Arayüz Doğrulama
 • Arayüz Kontrolü ve Konfigürasyon Yönetimi