Alt Yüklenici Yönetimi

Eğitim, proje yönetimi, sistem mühendisliği yönetimi ve alt yüklenici yönetiminden sorumlu uzmanlar için, alt yüklenicilerin teknik, idari, mali ve hukuki boyutlarda yönetimi konularını kapsamaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür.

Alt Yüklenici Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Ürün ömür devrinde alt yüklenici yönetimi,
 • İş ekosistemi, paydaş, tedarik ve talep zinciri yönetimi,
 • Proje ve sistem mühendisliği yönetimi kapsamında alt yüklenici faaliyetlerinin ve sözleşmelerinin yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Ürün Ömür Devri ve Alt Yüklenici Yönetimi
 • Yeni Ürün Geliştirme Süreçleri ile Alt Yüklenici Yönetimi İlişkisi
 • Pazarlama ve Satış Süreçleri ile Alt Yüklenici Yönetimi İlişkisi
 • Üretim Süreçleri ile Alt Yüklenici Yönetimi İlişkisi
 • Tedarik/Satınalma Yönetimi ile Alt Yüklenici Yönetimi İlişkisi
 • Teslimat ve Ürün Desteği Süreçleri ile Alt Yüklenici Yönetimi İlişkisi
 • İş Ekosistemi, Değer Zinciri ve Paydaş İlişkileri Yönetimi
 • Tedarik Zinciri ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Talep Zinciri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • İşbirliği Yönetimi (Rekabet öncesi işbirliği, üniversite-sanayi işbirliği, vb.)
 • Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Süreçleri Çerçevesinde Alt Yüklenici Yönetimi
 • İhtiyaç Analizi, Alt Yüklenici Kullanma Kararı ve Alt Yüklenici Seçimi
 • Alt Yüklenici ile Sözleşme Yapma ve Yönetme (Gizlilik, fikri ve sınai haklar, vb. konular dahil)
 • Alt Yüklenicinin Proje Çalışmalarına Entegrasyonu
 • Alt Yüklenici Teknik Yönetimi
 • Alt Yüklenici Maliyet/Program Yönetimi
 • Alt Yüklenici Kalite Yönetimi
 • Alt Yüklenici Risk Yönetimi (Teknik, idari, mali, hukuki boyutlarda)
 • Alt Yükleniciler ile Çalışmada Yasal Mevzuat Uyumu ve Etik
 • Yurtdışı Tedarikçiler ile Çalışma
 • Alt Yüklenici Performans Yönetimi ve Alt Yüklenici Geliştirme