Yazılım Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi

Küçük İşletmeler ve Ekipler için ISO/IEC 29110 Uyumlu Yazılım Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi

Yazılım mühendisliği standartlarında tanımlanan süreçlerin hantal olduğu yönündeki genel değerlendirme, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren küçük işletme ve ekipleri, kısa ve orta vadede bir yazılım yaşam döngüsü standardı benimseme planından uzak tutabilmektedir. İşletme ölçeğinden bağımsız olarak, özellikle kaynak kısıtları yaşanan projelerde, tanımlı yönetim süreçleri ve yazılım geliştirme metodolojileri, proje ölçeğine uyarlanmadan kullanıldığında, çoğu çalışma formel bir şekilde gerçekleştirilmemekte ve yeterli düzeyde belgelendirilmemektedir. Dolayısıyla, hızlı hareket etmeyi gerektiren ve/veya kaynak kısıtları olan çok sayıda küçük boyutlu proje ile uğraşan işletme ve ekipler, tanımlı, etkin ve basit bir yazılım geliştirme ve yönetim sürecine ihtiyaç duymaktadırlar.

Yazılım mühendisliği disiplininin uygulanmasına yönelik uluslararası standart ve olgunluk modellerinin büyük bölümü büyük ölçekli işletmelere yöneliktir. Halbuki Dünya genelinde ve Türkiye’de mikro ve küçük işletmelerin yüzdesi oldukça yüksektir. 2014 TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de girişimlerin %99,8’i küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) olup KOBİ’lerin yaklaşık %96’sı mikro işletme (1-9 çalışan) kategorisindedir. Bu nedenle genel amaçlı hazırlanan standart ve rehberlerin küçük ölçekli işletme ve ekipler için uyarlanması önem kazanmıştır.

Dünya’da 1 ila 25 kişilik organizasyon, kuruluş, bölüm ya da projeler Çok Küçük Varlık (VSE: Very Small Entity) olarak isimlendirilmektedir. Birçok büyük ve orta ölçekli işletme, VSE’ler tarafından üretilen yazılımlara ya da yazılım bileşenlerine ihtiyaç duymakta, sistemler karmaşıklaştıkça, yazılım tedarikçilerinin büyük mühendislik organizasyonları tarafından kontrolü, projelerinin başarısı açısından her geçen gün daha kritik hale gelmektedir.

ISO’da(1), ölçek ve olgunluk düzeylerine göre uyarlanabilen standartlara ihtiyaç duyan küçük işletmelere yönelik olarak 2005 yılında başlatılan çalışmalarla, ISO/IEC/IEEE 12207(2) ve ISO/IEC/IEEE 15289(3) standartlarına
dayanan ISO/IEC 29110 Sistem ve Yazılım Mühendisliği –  Çok Küçük Varlıklar için Yaşam Döngüsü Profilleri (Systems and Software Engineering –  Life-cycle Profiles for Very Small Entities – VSEs) başlıklı uluslararası
standartlar dizisi yayımlanmaya başlamıştır. ISO/IEC 29110 standardı, kritik sistem ve/veya yazılım geliştirmeyen ve tipik çevresel faktörlere sahip olan VSE’lerin büyük çoğunluğunda uygulanabilecek şekilde Giriş, Temel,  Orta ve İleri düzey olmak üzere dört profilden oluşan bir  Jenerik Profil Grubu tanımlamaktadır. ISO/IEC 29110 Yazılım Mühendisliği Temel Profili için şekilde belirtilen faaliyetleri içeren Konuşlandırma Paketleri oluşturulmuştur.

ISO/IEC 29110 Yazılım Mühendisliği Temel Profili kapsamında “Yazılım Gerçekleştirme” ve “Proje Yönetimi” temel süreçleri yer almaktadır. Bu eğitim de yazılım geliştiren mikro ya da küçük ölçekli kuruluşlar ve ekipler (VSE’ler) için ISO/IEC 29110 Yazılım Mühendisliği Temel Profili’ne dayalı yazılım mühendisliği ve proje yönetimi uygulamalarını kapsamaktadır. Eğitimde, bu iki süreç üzerinden adım adım ilerlenerek Web tabanlı bir sistem mühendisliği aracı üzerinde örnek uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Yazılım Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin amacı;

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, savunma, havacılık ve uzay gibi ileri teknolojiye dayalı sektörlerde faaliyet gösteren,
 • 1-25 kişinin çalıştığı organizasyon, kuruluş, bölüm ya da projelerde,
 • İleri teknolojili yeni ürün (sistem, donanım ve yazılım) ve/veya hizmet) kalitesini ve süreç performansını artırmak amacıyla,,
 • Araştırma ve teknoloji geliştirme, yeni ürün geliştirme, üretim ve ürün desteği ve proje yönetimi çalışmalarında görev alan uzmanların,
 • Yazılım gereksinim analizi, yazılım mimarisi ve ayrıntılı tasarımı, yazılım tümleştirme ve testleri, versiyon yönetimi ve ürün teslimatı, maliyet-program yönetimi gibi yazılım mühendisliği ve proje yönetimi çalışmalarını,
 • İlgili standartlar ve rehberler çerçevesinde, ekiplerin ölçek ve olgunluk düzeylerine göre uyarlanmış şekilde uygulayarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Yazılım Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin kapsamı aşağıda verilmektedir:

Yazılım Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi, yazılım ağırlıklı yeni ürün geliştirme süreçlerinde, ArGe ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde, mevcut ürünlerin bakım ve idame süreçlerinde ve/veya  tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme ve üretim süreçlerinde görev alan;

 • Yazılım mühendisleri
 • Yazılım sistem mühendisleri,
 • Yazılım analistleri, yazılım mimarları,
 • Yazılım tasarım mühendisleri,
 • Yazılım test mühendisleri,
 • Mühendislik ekip yöneticileri,
 • Yazılım projesi yöneticileri,
 • Kalite güvencesi uzmanları,
 • Diğer mühendislik faaliyetlerinde görev alan uzmanlar için tasarlanmıştır.

Yazılım Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin sonunda katılımcılar;

 • Dünyada genel kabul görmüş ISO/IEC/IEEE 12207 ve ISO/IEC/IEEE 15289 standartlarının bir alt kümesi olarak tanımlanan ISO/IEC 29110 standartları ve kılavuzları hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • ISO/IEC 29110 Yazılım Mühendisliği Temel Profili’nde yer alan “Yazılım Gerçekleştirme” ve “Proje Yönetimi” süreçlerinin içerdiği faaliyetler, görevler, roller ve üretilmesi beklenen iş ürünlerinin kapsamı hakkında bilgi sahibi olarak sistem gerçekleştirme ve proje yönetim faaliyetlerinin nasıl koordineli yürütüleceğini öğrenecekler,
 • ISO/IEC 29110 Yazılım Mühendisliği Temel Profili Konuşlandırma Paketleri’nin içeriğini ve kullanımını öğrenecekler;
 • ISO/IEC 29110 Yazılım Mühendisliği Temel Profili’nde süreç olgunluğunu artırma ve iyileştirme amaçlı yapılabilecek özdeğerlendirmeler konusunda bilgi sahibi olacaklar,
 • Küçük bir örnek üzerinde ekip çalışması ile süreç adımlarının uygulamasını yapacaklar,
 • Çalışma yerlerine döndüklerinde kendi projelerinde hızlı başlangıç yapmayı sağlayacak Türkçe iş ürünlerini bir sistem mühendisliği aracı üzerinde hazırlamayı öğrenmiş olacaklardır.

İki gün süreli eğitim, savunma ve elektronik sanayiinde sistem mühendisliği, proje yönetimi, mühendislik yönetimi, sistem geliştirme, yazılım ve donanım geliştirme alanlarında 30 yılı aşkın saha deneyimine sahip uzmanlarımız tarafından, Web tabanlı bir sistem mühendisliği aracı üzerinden açıklamalı ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.


(1) ISO: International Organization for Standardization

(2) ISO/IEC/IEEE-15288 : Systems and Software Engineering — System lifecycle Processes

(3) ISO/IEC/IEEE 15289 Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation)