TTO’lar için Tümleşik Bilgi-Süreç-Performans Yönetimi ve Otomasyonu

TÜBİTAK 1513 uygulama esasları uyarınca faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofislerinin yöneticileri, uzmanları ve bilgi yöneticileri için, TÜBİTAK 1513 destek koşullarını ve performans raporlama taleplerini karşılayan tümleşik bilgi-süreç-performans yönetimi ile otomasyon yaklaşımlarını kapsamaktadır.

Eğitim süresi 3 gündür.

TTO’lar için Tümleşik Bilgi-Süreç-Performans Yönetimi ve Otomasyonu Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • TÜBİTAK 1513’e uygun TTO değer zincirleri, TTO iş süreçleri referans modeli ve referans TTO hizmetleri kataloğu hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • Referans Model’de yer alan iş süreçlerinin ve referans TTO hizmetleri kataloğunun kurumlarına uyarlanma yaklaşımını uygulamalı olarak öğrenecekler,
 • TTO performans yönetimi ve raporlaması için bilgi-süreç ve performans göstergesi ilişkilerinin kurulmasını ve kurumlarına göre uyarlanmasını uygulamalı olarak öğrenecekler,
 • TÜBİTAK 1513 desteğinden yararlanan ya da yararlanmak isteyen TTO’lar için kurgulanması gereken bilgi-süreç-performans yönetimi altyapısı, altyapının özellikleri ve otomasyonu konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • TTO Stratejik Yönetimi
 • İş Süreçleri ve Süreç Yönetimi
 • TTO Değer Zincirleri
 • TTO İş Süreçleri Referans Modeli
 • Referans TTO Hizmetleri Kataloğu
 • TTO Hizmetleri Yönetimi
 • TTO Bilgi Varlıkları ve Bilgi Varlıkları Yönetimi
 • TTO Performans Göstergeleri ve Performans Yönetimi
 • Bilgi-Süreç-Performans Göstergesi İlişkileri
 • TTO Bilgi-Süreç-Performans Yönetim Altyapısı ve Özellikleri
 • TTO Bilgi-Süreç-Performans Yönetim Altyapısının Otomasyonu
 • TTO Performansı İzleme ve Raporlama
 • TTO Performansı Değerlendirme ve İyileştirmeler