TTO’lar İçin Sistem Mühendisliği, Proje, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

TÜBİTAK 1513 programı çerçevesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofislerinde görevli uzmanlar ve yöneticiler için, başta savunma, havacılık ve uzay olmak üzere, ileri teknolojili sanayilerde işleyen ArGe, teknoloji geliştirme, yeni ürün geliştirme süreçleri ile bu süreçlerdeki üniversite-sanayi işbirliği, ulusal/uluslararası destek ve teşvik programlarından yararlanma,  proje yönetimi ve sistem mühendisliği konuları eğitimin kapsamını oluşturmaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür.

TTO’lar İçin Sistem Mühendisliği, Proje, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • ArGe, teknoloji yönetimi, yenilik yönetimi, proje yönetimi, sistem mühendisliği ve yeni ürün geliştirme süreçleri ve kullanılan kavramlar arasındaki ilişkileri öğrenecekler,
 • TTO iş ekosistemi içindeki en büyük sektörel paydaş gruplarından birini temsil eden savunma, havacılık ve uzay sanayii ile bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşlardaki proje yönetimi ve sistem mühendisliği uygulamaları hakkında, vaka örnekleri üzerinden bilgi sahibi olacaklar,
 • Bu bilgiler ışığında, uygulama örnekleriyle TTO yetkinliklerinin ve hizmetlerinin (TÜBİTAK 1513 modülleri) üniversite ve sanayi arayüzünde TTO katkısını ve performansını artıracak şekilde geliştirilmesinde hizmet sistem mühendisliği, proje yönetimi, teknoloji yönetimi ve yenilik yönetimi yaklaşımlarının nasıl kullanılabileceğini öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar ve Kavramlar Arası İlişkiler
 • Savunma, Havacılık ve Uzay (SHU) Sanayii Perspektifinden İş Ekosistemi
 • Kurumsal İş Süreçleri ve Yeni Ürün Geliştirme
 • Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Proje Yönetimi
 • SHU Program/Proje Yönetimi Uygulama Örnekleri
 • Proje Yönetimi Bilgi Alanları ve Alt Süreçleri
 • Proje Yönetim Süreçleri ve TTO Hizmetleri
 • TTO’nun ve TTO Yetkinliklerinin Geliştirilmesinde Proje Yönetimi
 • Sistem Mühendisliği
 • Yeni Ürün Geliştirme Süreci ve Sistem Mühendisliği
 • Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği
 • Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları ve Alt Süreçleri
 • Sistem Mühendisliği Süreçleri ve TTO Hizmetleri
 • TTO’nun ve TTO Yetkinliklerinin Geliştirilmesinde Hizmet Sistem Mühendisliği
 • ArGe, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
 • Kavramsal Geliştirme ve Sistem/Ürün Tasarımı Aşamasında ArGe, Teknoloji, Yenilik Yönetimi
 • SHU ArGe, Teknoloji, Yenilik Yönetimi Uygulama Örnekleri
 • ArGe, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Süreçleri
 • ArGe, Teknoloji, Yenilik Yönetimi ve TTO Hizmetleri
 • TTO’nun ve TTO Yetkinliklerinin Geliştirilmesinde ArGe, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi