Kurumsal Teknoloji Yönetimi

Eğitim, kurumsal düzeyde teknoloji yönetiminden sorumlu uzmanlar, proje düzeyinde ise teknoloji yönetiminden sorumlu sistem mühendisleri, proje yöneticileri ve proje uzmanları için, stratejik kurumsal düzeyden, proje ürün kırılımlarının en alt düzeyine kadar olan katmanlarda teknolojinin ve ilgili iş süreçleri ile ilişkilerinin yönetimine ilişkin konuları kapsamaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür.

Teknoloji Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Teknoloji yönetimine ilişkin temel kavramlar,
 • Kurumsal düzeyde teknoloji yönetimi,
 • Projelerde teknoloji yönetimi ve
 • Teknolojik risklerin yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Stratejik Yönetim ve Teknoloji Yönetim Süreci
 • Teknoloji Geliştirme Yaklaşımları
 • Modülerlik ve Örgütsel Düzenleme
 • Teknoloji Taksonomisi Oluşturma
 • Teknoloji Taksonomisi – Faaliyet Alanı İlişkilendirme
 • Teknoloji Önceliklendirme
 • Teknoloji Olgunluk/Yetkinlik/Hazırlık Analizleri
 • Teknoloji Öngörüsü
 • Teknoloji Yol Haritası
 • Teknoloji Eylem Planları
 • Teknoloji Yönetimi ve Proje Yönetimi
 • Teknoloji Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme
 • Teknoloji Yönetimi ve Sistem Mühendisliği
 • Teknoloji Yönetimi ve Mühendislik Yönetim Süreçleri
 • ArGe ve Teknoloji Yönetimi
 • Teknoloji Yönetimi ve Yenilik Yönetimi
 • Sektörel Ölçekte Teknoloji Yönetimi
 • İşletme Ölçeğinde Teknoloji Yönetimi
 • Teknoloji Ürün Pazar İlişkisi
 • Proje Ölçeğinde Teknoloji Yönetimi
 • Sistem Teknoloji Kırılımının Oluşturulması
 • Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi
 • Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Eşgüdümü
 • Teknoloji Olgunlaşma Planlarının Hazırlanması
 • Teknolojik Risklerin Yönetimi