Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi

Küçük İşletmeler ve Ekipler için ISO/IEC 29110 Uyumlu Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi

Sistem mühendisliği ve proje yönetimi disiplinleri, yeni ürün geliştirme süreçlerinin temelini oluşturur.  Sistem mühendisliği, jenerik sistem ömür devrinin kavramsal tanımlama, geliştirme, üretim, kullanım, destek ve kullanımdan çıkarma aşamalarının tümünü dikkate alarak kullanıcı ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayan ürünün tanımlanması ve gerçekleştirilmesini sağlar. Proje yönetimi, bu süreçlerin maliyet etkin bir biçimde, verilen kapsam, bütçe ve takvim kısıtları içinde gerçekleştirilmesini hedefler.

Sistem mühendisliği ve proje yönetimi disiplinlerinin uygulanmasına yönelik uluslararası standart ve rehberler, büyük ölçekli işletmelerin ve ekiplerin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Halbuki Dünya genelinde ve Türkiye’de mikro ve küçük işletmelerin yüzdesi oldukça yüksektir. 2014 TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de girişimlerin %99,8’i küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) olup KOBİ’lerin yaklaşık %96’sı mikro işletme (1-9 çalışan) kategorisindedir. Bu nedenle genel amaçlı hazırlanan standart ve rehberlerin küçük ölçekli işletme ve ekipler için uyarlanması önem kazanmıştır.

Dünya’da 1 ila 25 kişilik işletme ve ekipler Çok Küçük Varlık (VSE: Very Small Entity) olarak isimlendirilmektedir. Birçok orta ve büyük ölçekli işletme, VSE’ler tarafından üretilen sistem, alt sistem, donanım ve/veya yazılım bileşenlerine ihtiyaç duymakta, sistemler giderek karmaşıklaştıkça, küçük ve mikro ölçekli işletmeler olan tedarikçilerin büyük mühendislik organizasyonları tarafından kontrolü, projelerinin başarısı açısından her geçen gün daha kritik hale gelmektedir.  Diğer yandan, büyük ölçekli işletmelerde de 25 ve daha az kişilik ekiplerle gerçekleştirilen projelerin sayısı yüksektir. Dolayısıyla VSE’ler ürün geliştirme ve üretim piramidinin hemen her seviyesinde yer almaktadır.

ISO’da(1), ölçek ve olgunluk düzeylerine göre uyarlanabilen standartlara ihtiyaç duyan küçük işletmelere yönelik olarak 2005 yılında başlatılan çalışmalarla, ISO/IEC/IEEE 15288(2) ve ISO/IEC/IEEE 15289(3) standartları ve ilişkili rehberlere dayanan ISO/IEC 29110 Sistem ve Yazılım Mühendisliği – Çok Küçük Varlıklar için Yaşam Döngüsü Profilleri (Systems and Software Engineering –  Life-cycle Profiles  for Very  Small Entities – VSEs) başlıklı uluslararası standartlar dizisi yayımlanmaya başlamıştır. ISO/IEC 29110 standardı, kritik sistem ve/veya yazılım geliştirmeyen  ve tipik çevresel faktörlere sahip olan VSE’lerin büyük çoğunluğunda uygulanabilecek şekilde Giriş, Temel, Orta ve İleri düzey olmak üzere dört profilden oluşan bir  Jenerik Profil Grubu tanımlamaktadır. INCOSE(4) içinde oluşturulan çalışma grubunun işbirliği ile “ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili için Konuşlandırma Paketleri” oluşturulmuştur.

ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili kapsamında “Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme” ve “Proje Yönetimi” temel süreçleri yer almaktadır. Bu eğitim de, mikro ya da küçük ölçekli işletmeler ve ekipler (VSE’ler) için ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili’ne dayalı sistem mühendisliği ve proje yönetimi uygulamalarını kapsamaktadır. Eğitimde bu iki süreç üzerinden adım adım ilerlenerek, Web tabanlı sistem mühendisliği aracı üzerinde örnek uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin amacı;

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri, elektrik, elektronik, makine, otomotiv, savunma, havacılık ve uzay gibi ileri teknolojiye dayalı sektörlerde faaliyet gösteren,
 • 1-25 kişinin çalıştığı organizasyon, işletme, bölüm ya da projelerde,
 • İleri teknolojili yeni ürün (sistem, donanım, yazılım ve/veya hizmet) kalitesini ve süreç performansını artırmak amacıyla,
 • Araştırma ve teknoloji geliştirme, yeni ürün geliştirme, üretim ve ürün desteği ve proje yönetimi çalışmalarında görev alan uzmanların,
 • Gereksinim mühendisliği, sistem mimarisi, arayüz yönetimi, tümleştirme, doğrulama, geçerli kılma, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, ürün konuşlandırma, maliyet-program yönetimi gibi sistem mühendisliği ve proje yönetimi çalışmalarını,
 • İlgili standartlar ve rehberler çerçevesinde, ekiplerin ölçek ve olgunluk düzeylerine göre uyarlanmış şekilde uygulayarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin kapsamı aşağıda verilmektedir:

Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi, yeni ürün geliştirme süreçlerinde, ArGe ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde, mevcut ürünlerin bakım ve idame süreçlerinde ve/veya  tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme ve üretim süreçlerinde görev alan;

 • Sistem mühendisleri, sistem analistleri, sistem mimarları,
 • Donanım mühendisleri,
 • Yazılım mühendisleri,
 • Tasarım mühendisleri,
 • Test mühendisleri,
 • Mühendislik ekip yöneticileri,
 • Proje yöneticileri,
 • Kalite güvencesi uzmanları,
 • Diğer mühendislik faaliyetlerinde görev alan uzmanlar için tasarlanmıştır

Sistem Mühendisliği ve Proje Yönetimi Eğitimi’nin sonunda katılımcılar;

 • Dünyada genel kabul görmüş ISO/IEC/IEEE 15288 ve ISO/IEC/IEEE 15289 standartlarının bir alt kümesi olarak tanımlanan ISO/IEC 29110 standartları ve kılavuzları hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili’nde yer alan “Sistem Tanımlama ve Gerçekleştirme” ve “Proje Yönetimi” süreçlerinin içerdiği faaliyetler, görevler, roller ve üretilmesi beklenen iş ürünlerinin kapsamı hakkında bilgi sahibi olarak sistem gerçekleştirme ve proje yönetim faaliyetlerinin nasıl koordineli yürütüleceğini öğrenecekler,
 • ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili Konuşlandırma Paketleri’nin içeriğini ve kullanımını öğrenecekler;
 • ISO/IEC 29110 Sistem Mühendisliği Temel Profili’nde süreç olgunluğunu artırma ve iyileştirme amaçlı yapılabilecek özdeğerlendirmeler konusunda bilgi sahibi olacaklar,
 • Küçük bir sistem örneği üzerinde ekip çalışması ile süreç adımlarının uygulamasını yapacaklar,
 • Çalışma yerlerine döndüklerinde kendi projelerinde hızlı başlangıç yapmayı sağlayacak Türkçe iş ürünlerini bir sistem mühendisliği aracı üzerinde hazırlamayı öğrenmiş olacaklardır.

İki gün süreli eğitim, savunma ve elektronik sanayiinde sistem mühendisliği, proje yönetimi, mühendislik yönetimi, sistem geliştirme, yazılım ve donanım geliştirme alanlarında 30 yılı aşkın saha deneyimine sahip uzmanlarımız tarafından, Web tabanlı bir sistem mühendisliği aracı üzerinden açıklamalı ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.


(1) ISO: International Organization for Standardization

(2) ISO/IEC/IEEE-15288 : Systems and Software Engineering — System life-cycle processes

(3) ISO/IEC/IEEE 15289 Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation)

(4) INCOSE: International Council on Systems Engineering