Sistem Mühendisliğine Giriş ve Sistem Mühendisliği Yönetimi

Dört günlük Uygulamalı Sistem Mühendisliği Eğitimi, kurum ihtiyaçlarına ve katılımcı profiline göre Sistem Mühendisliğine Giriş veya Sistem Mühendisliği Yönetimi eğitimi olarak aşağıdaki gibi düzenlenebilmektedir. (Kurum ve kuruluşlara özel eğitim yaklaşımımız hakkında bilgi almak için lütfen tıklayın).


Sistem Mühendisliğine Giriş

Sistem Mühendisliğine Giriş Eğitimi, ürün geliştirme süreçlerinde görevli uzmanlar için sağlam bir temel oluşturacak nitelikte, sistem mühendisliği kavramsal çerçevesini içermektedir.

Eğitim süresi 2 gündür

Sistem Mühendisliğine Giriş Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Sistem mühendisliği yaklaşımını ve sistem mühendisliği ile ilgili temel kavramları, Dünya’da genel kabul görmüş standartlar, rehberler ve yöntemler çerçevesinde öğrenmiş olacaklar,
 • Sistem ömür devri süreçlerini ve bu süreçlerde sistem mühendisliğinin üstlendiği görevleri anlayacaklar,
 • Paydaş gereksinimlerinin, sistem mühendislerince nasıl ortaya çıkarılarak sistem gereksinimlerine dönüştürüldüğünü; sistem mühendisliğinin gereksinim analiz ve tasarım döngülerindeki rolünü öğrenecekler,
 • Sistem geliştirme esnasında izlenen adımlar ile bu adımlarda kullanılan temel yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • Sistem mühendisliği alt yapısına, temel yaklaşım, süreç ve bilgi boyutlarında, üzerine kendi bilgi ve deneyimlerini sistematik bir biçimde oluşturabilecek şekilde sahip olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Sistem Mühendisliğinde Temel Kavramlar
 • Paydaş İhtiyaçları/Gereksinimleri Tanımlama
 • Kavramsal Tanımlama
 • Sistem Gereksinimleri Tanımlama
 • Sistem Mimarisi
 • Alt Sistem/Öğe Gereksinimleri Tanımlama
 • Ayrıntılı Tasarım ve Gerçekleştirme
 • Sistem ve Alt Sistem Tümleştirme ve Doğrulama
 • Aktarım ve Sistem Geçerli Kılma
 • İşletme ve Destek
 • Kullanımdan Çıkarma

Sistem Mühendisliği Yönetimi

Sistem Mühendisliği Yönetimi Eğitimi, sistem geliştirme projelerinde ve sistem yaşam çevrimi süreçlerinde görev alan mühendisler, teknik alan uzmanları ve yöneticileri için, sistem mühendisliği faaliyetlerinin teknik yönetim boyutunu kapsamaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür

Sistem Mühendisliği Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Teknik süreçlerde gerçekleştirilen çalışmaların başarıyla sonuçlanması için kullanılan yöntemleri, süreçlerde üretilen iş ürünlerini öğrenecekler,
 • Proje yönetimi ile sistem mühendisliği yönetiminin ortak va ayrık alanlarını öğrenecekler,
 • Sistem paydaşları ve bileşenleri arasındaki karşılıklı bağımlılığı yönetmek için özel olarak geliştirilen, paydaş ihtiyaçlarının açığa çıkarılması, bağlam analizi, senaryo geliştirme, gereksinim analizi ve ayrıştırma, yapısal (mimari) modelleme, N2, ödünleme (trade-off), işlevsel akış blok şeması, etkililik analizi, teknik performans belirleme, gözden geçirme teknikleri, vb. yöntemleri uygulayarak öğrenecekler,
 • Teknik işlerin planlama izleme ve kontrolünde kullanılan yaklaşımlar ve kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Gereksinim Yönetimi
 • Arayüz Yönetimi
 • Karar Yönetimi
 • Teknik Performans Yönetimi
 • Teknik Gözden Geçirmeler ve Tetkikler
 • İş Dağılım Ağacı
 • Teknik Planlama, İzleme Değerlendirme ve Kontrol
 • Risk Yönetimi
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Mühendislik Özel Uzmanlık Alanları Tümleştirme
 • Tümleşik Ürün-Süreç Geliştirme (IPPD)