Sistem Geliştirme ve Teknoloji Hazırlık Değerlendirme

Sistem Geliştirme ve Teknoloji Hazırlık Değerlendirme Eğitimi, sistem geliştirme projelerinin başarısında önemli bir faktör olan teknolojik risklerin azaltılmasına ve gerçekçi proje planlarının hazırlanmasına yardımcı olacak teknoloji yönetim yöntemlerine odaklanan bir uzmanlık eğitimidir. Eğitim, başta sistem mühendisleri ve proje yöneticileri olmak üzere, sistem geliştirme, yeni ürün geliştirme, üretim ve idame süreçlerinde görev alan uzmanlar için özel kapsamla hazırlanmıştır.

Eğitim süresi 2 gündür.

Sistem Geliştirme ve Teknoloji Hazırlık Değerlendirme Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Sistem ömür devri ve teknoloji ömür devri kavramları çerçevesinde, sistem teknolojik hazırlık ve olgunluk analizlerinin yapılması;
 • Kritik teknolojilerin belirlenmesi;
 • Sistem ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin eşgüdümlü bir biçimde planlanması ve yürütülmesi;
 • Bu süreçlerde kullanılan yöntemler ve hazırlanan iş ürünleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar (Teknoloji, İleri Teknoloji, İnovasyon, Teknoloji Yönetimi)
 • Sistem ve Teknoloji İlişkisi
 • Sistem Ömür Devri ve Teknoloji Ömür Devri İlişkisi
 • Sistem Ömür Devri ve Teknoloji Hazırlık Düzeyi İlişkisi
 • Sistem Tedariğinde Teknoloji Yönetimi
 • Dünya’dan ve Türkiye’den Tedarikte Teknoloji Yönetimi Örnekleri
 • Teknoloji Yönetiminin Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği ile İlişkisi
 • Teknoloji Geliştirme Stratejisi
 • Teknoloji Hazırlık Değerlendirmesi
 • Sistem Teknoloji Kırılımının Oluşturulması
 • Kritik Teknolojilerin Belirlenmesi
 • Teknoloji Hazırlık Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Teknoloji Olgunlaşma Planlarının Hazırlanması
 • Ana Yüklenici ve Alt Yüklenici Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Eşgüdümü
 • Teknolojik Risklerin Yönetimi