Model Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu Eğitimi

 

Eğitim tarihi daha sonra duyurulacaktır. Bu aşamada ücretsiz ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Eğitim Bilgileri
Yeni ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin önemli olduğu rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda, işlev temelli yönetimden daha esnek, etkin ve verimli bir model olan süreç temelli yönetim modeli ön plana çıkmaktadır. Gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte, geleneksel iş süreçleri yönetimi yaklaşımı yerini hızla “model tabanlı” iş süreçleri yönetimi ve otomasyonu yaklaşımına bırakmaktadır. Bu eğitimin amacı katılımcılara, modern işletmelerde uygulanan model tabanlı iş süreçleri yönetimi ve otomasyonu yaklaşımının, iş süreçleri yaşam çevrimi çerçevesinde anlatılmasıdır.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, iş süreçlerinin yönetimi ve otomasyonuna yönelik uluslararası standartları ve modelleri, iş süreçlerinin bu standartlara ve modellere dayalı BT araçları ile otomasyona alınması sürecini, iş süreci analizinden başlayarak otomasyona alınan süreç uygulamasının tüm yaşam çevrimi aşamalarını, her aşamadaki yöntem, model ve araçları kullanarak öğreneceklerdir.

Eğitim içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • İş süreçleri yönetimine giriş
  • Temel kavramlar
  • Stratejik ve operasyonel düzeyde iş süreçlerine bakış
  • İş süreçleri yaşam çevrimi
  • İş süreçlerinin bilgi teknolojileri (BT) ile desteklenmesi
 • İş süreci analizi
  • Amaç ve beklenen çıktılar
  • Analiz yöntemleri ve destekleyici araçlar
  • Analiz bulgularının model tabanlı belgelenmesi
 • İş süreci tanımlama
  • Amaç ve beklenen çıktılar
  • İş süreci modelleme yöntemleri ve destekleyici araçlar
  • İş süreçlerinin model tabanlı belgelenmesi
  • İş ürünlerinin tanımlanması ve belgelenmesi
  • Süreçte işlem görecek verilerin tanımlanması ve
   belgelenmesi
  • İş kurallarının tanımlanması ve belgelenmesi
  • Süreçleri işletecek rollerin tanımlanması ve belgelenmesi
  • İş süreci modellerinin doğrulanması ve geçerli kılınması
  • İş süreçleri kütüphanelerinin oluşturulması ve yayınlanması
 • İş süreci otomasyonu
  • İş süreci otomasyon yöntemleri ve destekleyici araçlar
  • İş süreci otomasyon gereksinimlerinin tanımlanması ve model tabanlı belgelenmesi
  • Diğer sistem ve uygulamalarla entegrasyon noktalarının belirlenmesi ve arayüzlerin tanımlanması
  • Otomasyon yöntem ve araçlarının seçilmesi
  • İş sürecinde işlem görecek verilerin, iş kurallarının ve rollerin otomasyon ortamında tanımlanması
  • Süreç adımlarının “süreç uygulamalarına” dönüştürülmesi, entegrasyonu ve testi
  • Süreç uygulamalarının geçerli kılınması
  • Süreç uygulamasının kullanıma alınması
 • İş süreci uygulamalarının kullanılması ve yönetimi
  • İş süreci uygulamalarının kullanılması
  • Uygulama performansının izlenmesi ve raporlanması
  • İş süreci uygulamalarının işletme, bakım ve idamesi
 • İş sürecinin iyileştirilmesi
  • Süreç performansının değerlendirilmesi
  • Süreç iyileştirme faaliyetleri
  • İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması
  • İş süreçlerinin kullanımdan kaldırılması


Eğitim Programı ve Diğer Hususlar

 • Eğitim süresi 3 gündür. (6 saat/gün)
 • Eğitim <tanımlanacaktır> tarihlerinde Ankara Mövenpick Otel’de gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim saatleri 09:00-17:00 arasıdır.
 • Eğitim notları ve diğer eğitim materyali TEKİM tarafından sağlanacaktır.
 • Ders arası ikramlar ve öğle yemeği TEKİM tarafından sağlanacaktır.
 • Kullanıcıların kişisel bilgisayarları ile eğitime katılmaları istenmektedir.
 • Eğitmenin öz geçmişi hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.


Eğitim Ücreti ve Ödemeler

 • Eğitim Ücreti: Katılımcı başına 1.800,- TL + %18 KDV’dir.
 • Eğitim ücreti, en az 30 gün öncesinden kayıt yaptıranlar için katılımcı başına 1.500,- TL + %18 KDV olarak uygulanır.
 • Toplu Kayıt İndirimi: Aynı kurum ya da kuruluştan 3 ya da daha fazla katılım olması durumunda eğitim ücreti katılımcı başına 1.500,- TL + %18 KDV olarak uygulanır.
 • Ön kayıt ve toplu kayıt indirimlerinin yalnız biri uygulanır.