Model Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu

Eğitim, iş süreçlerini tanımlayan veya iş süreçlerine dayalı bir işleyiş hedefleyen kurum/kuruluşlarda süreç tanımlama/yönetim faaliyetlerinde görev alan kişiler için, modern işletmelerde uygulanan model tabanlı iş süreçleri yaşam çevrimi yönetimi ve otomasyonu yaklaşımını kapsamaktadır.

Eğitim süresi 3 gündür.

Model Tabanlı İş Süreçleri Yönetimi ve Otomasyonu Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • İş süreçleri, iş süreçleri yönetimi, süreç yönetişimi, kurum sistem mühendisliği (Enterprise Systems Engineering) ve iş süreçleri otomasyonu ile ilgili temel kavramları, yaygın kabul gören uluslararası standartlar ve modeller çerçevesinde öğrenmiş olacaklar,
 • Bu standartlara ve modellere dayalı süreç yönetişim çerçevesinin tanımlanmasını ve kurumsal değer zincirlerinin ve bu zincirleri oluşturan iş süreçlerinin bu çerçeve kapsamında yönetimini öğrenecekler,
 • İş/görev analizinden başlayarak iş süreçleri yaşam çevriminin tüm aşamalarını, her bir aşamada kurum sistem mühendisleri ve ilgili diğer paydaşlarca gerçekleştirilmesi gereken çalışmaları öğrenecekler,
 • Model tabanlı iş süreci tanımlama ve otomasyonu esnasında izlenen adımlar ile bu adımlarda kullanılan temel yöntem, model ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Süreç Referans Modelleri
 • Stratejik ve Operasyonel Düzeyde İş Süreçlerine Bakış; Süreç Yönetişimi
 • İş Süreçleri Yaşam Çevrimi ve Aşamaları
 • İş Süreçlerinin Bilgi Teknolojileri ile Desteklenmesi
 • İş/Görev Analizi ve İş Gereksinimleri Tanımlama
 • İş Süreci Tanımlama/Modelleme
 • İş Süreci Modellerinin Doğrulanması ve Geçerli Kılınması
 • İş Süreçleri Kütüphanelerinin Oluşturulması ve Yayınlanması
 • İş Süreci Otomasyonu
 • İş Sürecinde İşlem Verilerinin, İş Kurallarının ve Rollerin Otomasyon Ortamında Tanımlanması
 • Süreç Adımlarının “Süreç Uygulamalarına” Dönüştürülmesi, Entegrasyonu ve Testi
 • Süreç Uygulamalarının Geçerli Kılınması
 • Süreç Uygulamasının Kullanıma Alınması, Kullanımı ve Yönetimi
 • Uygulama Performansının İzlenmesi ve Raporlanması
 • İş Süreci Uygulamalarının İşletme, Bakım ve İdamesi
 • Süreç Performansının Değerlendirilmesi
 • Süreç İyileştirme Faaliyetleri
 • İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması
 • İş Süreçlerinin Kullanımdan Kaldırılması