Kurum ve Kuruluşlara Özel Eğitimler

Kurum ya da kuruluşa özel eğitimler, TEKİM’in eğitim programları portföyündeki alanlarda, içeriğinde gereksinim duyulan özelleştirmeler yapılarak hazırlanan eğitimlerdir. Bu özelleştirmeler aşağıdaki şekillerde olabilir:

  • Eğitim, kurum/kuruluş geneli, bir bölüm/birim ya da bir proje için özelleştirilebilir.
  • Konu anlatımları, uygulamalar ve olay analizleri gereksinimler doğrultusunda özelleştirilebilir.
  • Eğitimin kapsamı ve derinliği, katılımcı profiline göre ayarlanabilir.
  • Eğitim notları ve diğer eğitim materyali, eğitime uygun olarak özelleştirilebilir.
  • Eğitim süresi ve programı istendiği şekilde düzenlenebilir.
  • Eğitim kurum/ kuruluş tarafından tercih edilen bir mekânda gerçekleştirilebilir.
  • İstenirse eğitim sonunda, katılımcılar için bir değerlendirme sınavı uygulanabilir.

Eğitim planlaması aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

  • Eğitim gereksinimleri, kurum ya da kuruluşun insan kaynakları ve katılımcıları temsil eden uzmanlarının, eğitimci ile birlikte yapacakları bir toplantı ile belirlenir.
  • Gereksinimler çerçevesinde TEKİM tarafından eğitim içeriği ve programı tasarlanarak bir eğitim teklifi hazırlanır.
  • Eğitim teklifi karşılıklı görüşmelerle son haline getirilir.

Kurum ya da kuruluşa özel eğitimlerin fiyatı, eğitimin konusuna, kapsamına, özelleştirme düzeyine, gerçekleştirileceği yere ve sağlanacak ek hizmetlere göre değişiklik göstermektedir.

Bu eğitimler, 8 ya da daha fazla katılımcı için eğitim gereksinimi duyan; insan kaynakları kariyer yönetim sistemi kapsamında gerçekleştirdiği personel eğitimlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak isteyen kurum ya da kuruluşlar için en uygun çözümdür.

Kurum ya da kuruluşa özel eğitimler aşağıdaki eğitim programları kapsamında düzenlenebilmektedir. Eğitim programları altında belirtilen eğitim konu başlıkları örnek olarak verilmiş olup, yukarıda belirtildiği üzere, eğitim konusu ve içeriği gereksinimler doğrultusunda özelleştirilebilmektedir.

Eğitim listesi için lütfen tıklayın.

Kurum ya da kuruluşunuzun özel eğitim gereksinimlerini görüşmek için lütfen
info@tekim.com.tr adresine mesaj gönderin.