Yeni Ürün Geliştirme ve İş Dağılım Ağacı

Eğitim, proje yönetimi, sistem mühendisliği, tedarik mühendisliği, lojistik mühendisliği uzmanları ve yöneticileri için, program ve projelerin yönetiminde temel yapı olan İş Dağılım/Kırılım Ağacının (İDA) oluşturulması, kullanımı ve yönetimine ilişkin konuları kapsamaktadır.

Eğitim süresi 2 gündür. (+1 gün özel uygulama seçeneği)

İş Dağılım Ağacı Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Sistem ömür devri ve ilgili süreçler kapsamında İDA’nın kullanımı,
 • İDA’nın tanımlanması ve geliştirilmesi süreci,
 • Genel ve özel İDA öğeleri konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • Sistem Ömür Devri ve İDA
 • Tedarik Süreçleri ve İDA
 • Sistem Mühendisliği Süreçleri ve İDA
 • Proje Yönetim Süreçleri ve İDA
 • İDA Hazırlama
 • İDA Geliştirme ve İDA Dokümantasyonu
 • İDA Düzeyleri ve Öğeleri
 • İDA Sözlüğü
 • İDA Geliştirme ve Dokümantasyonunda Kritik Hususlar
 • Sistem Geliştirme Sürecinde İDA Kullanımı
 • Sistemler Arası İlişkiler ve İDA
 • Yazılım Ağırlıklı Sistemler ve İDA
 • Plan ve Programlar ile İDA İlişkisi
 • Maliyet/Program Yönetimi ve İDA
 • Altyüklenici Yönetimi ve İDA
 • Ayrıntılı İDA Öğeleri ve Uygulamalar
 • Genel İDA Öğeleri
 • Sistem Türlerine Özel İDA Öğeleri
 • Kurum/Kuruluşa Özel İDA Çalışması (Özel Uygulama Seçeneği)