Gereksinim Tanımlama ve Gereksinim Yönetimi

Paydaş gereksinimlerinin derlenmesi,  gereksinimlerin analiz edilip önceliklendirilerek sistem gereksinimlerine dönüştürülmesi, gereksinimlerin proje yönetimi, sistem mühendisliği ve diğer mühendislik süreçleri ile ilişkili olarak yönetimi konuları, eğitimin kapsamını oluşturmaktadır. Eğitimin amacı, bu süreçlerde rol alan mühendis, uzman ve yöneticilere, süreçlerde gerçekleştirilen aktiviteler, kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgi aktarımını sağlamak; aktarılan bilgiyi uygulamalarla pekiştirmektir.

Eğitim süresi 2 gündür.

Gereksinim Tanımlama ve Gereksinim Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılar;

 • Gereksinim tanımlama ve yönetim alt süreçlerinde gerçekleştirilen çalışmalar, kullanılan yöntemler ve araçlar ile hazırlanan belgeler konusunda ayrıntılı bilgi edinecekler,
 • Çalışmalarda kullanılan kavram haritası çizme, senaryo geliştirme, yapısal (mimari) modelleme, ödünleme, gereksinim belgesi hazırlama, vb. yöntemleri uygulayarak öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
 • İlgili Standartlar, Rehberler ve Araçlar
 • Ürün Ömür Devri ve Gereksinim Yönetimi
 • Paydaş Belirleme
 • Paydaş İhtiyaçlarının/Gereksinimlerinin Ortaya Çıkarılması
 • Kullanım/İşletim Senaryoları
 • İşletim Kavramı Tanımlama
 • Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Belgelenmesi
 • Gereksinim Analizi Yöntemleri
 • Gereksinimlerin Analizi, Arıtılması ve Ayrıştırılması
 • Gereksinimlerin Tamlığının Sağlanması
 • Gereksinimlerin Geçerli Kılınması
 • Gereksinimlerin Gözden Geçirilmesi
 • Gereksinimlerin Atanması
 • Gereksinimlerin İzlenebilirliği
 • Gereksinimlerin Değişikliği
 • Gereksinimlerin Doğrulaması
 • Gereksinimlerin Paketlenmesi ve Tekrar Kullanımı
 • İş Dağılım Ağacı ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • Konfigürasyon Yönetimi ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • Risk Yönetimi ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • Teknik Performans Yönetimi ile Gereksinimlerin İlişkisi
 • İlerlemenin Ölçümü ile Gereksinimlerin İlişkisi